Ocena pracy trenera SKJ Poland Park  - Assessment of the instructor

for Egnlish version please go direct to the questions! 

Szanowni Państwo!

Jesteście Państwo członkami naszego Klubu i sami lub Wasze dzieci uczestniczycie w zajęciach, w związku z tym potraficie Państwo ocenić, wskazać co w Waszym odczuciu nasi trenerzy robią dobrze, a nad czym powinniśmy jeszcze popracować. 

W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie około 15 minut i wypełnienie poniższej ankiety. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte pozwolą  przekazać naszym instruktorom informację, jak oceniacie Państwo ich pracę, a także zidentyfikować obszary szczególnej uwagi. Jeżeli uczestnikiem jazd jest Wasze dziecko prosimy o wspólne wypełnienie ankiet.

Wszelkie dane zawarte w tej ankiecie oraz odpowiedzi, jakich Państwo udzielicie nie zostaną użyte w żaden inny sposób, jak tylko w zbiorczych zestawieniach, które uniemożliwiają identyfikację odpowiedzi konkretnej osoby. System Salesforce, którym się posługujemy, zapewnia odpowiednią ochronę wyników. Z drugiej strony każdy z Państwa otrzymał unikalny link, który umożliwia przypisanie faktu wypełnienia ankiety do konkretnej osoby.

W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek trudności lub problemy związane z wypełnieniem tej ankiety prosimy o bezpośredni kontakt z Anną Kacprzyk - tel. 519513409 anna.kacprzyk@polandpark.pl.

Wyniki tej ankiety przedstawioane będą wszystkim  pracownikom oraz Członkom SKJ Poland Park w zbiorczym zestawieniu. Trenerzy dostają porównanie swoich wyników na tle innych i średniej.

skala ocen/ scale:

bardzo źle, very bad

1

2

3

4

5

6

bardzo dobrze, excellent

1- oznacza brak jakichkolwiek pozytywnych efektów, działań w podanym obszarze a 6 - działanie wręcz doskonałe, wzorowe, są to zatem oceny krańcowe.


 * 
 123456
27. Jak ocenia Pan(i) komunikowanie i sposób prezentowania przez trenera planu poszczególnych zajęć? How do you assess the way the particular lessons' objectives are communicated and presented?
28. Jak ocenia Pan(i) trenera jeśli chodzi o umiejętność udzielania jasnych wskazówek jak ćwiczenia mają być wykonane? How you assess the coach's ability to indicate and communicate how the particular exercises have to be executed?
29. Jak ocenia Pan(i) trenera jeśli chodzi o realizację (prowadzenie) poszczególnych ćwiczeń? How the exercises are executed?
30. Czy Pana(i) zdaniem trener realizuje plan zajęć (50 minutowa lekcja)? Does the coach execute the scheduled exercises during 50 minutes lesson?
31. Czy Pana(i) zdaniem trener odpowiednio dobiera ćwiczenia do poziomu uczestników? Do the exercises correspond with the level of participants' skills?
32. Czy Pana(i) zdaniem trener ma indywidualne podejście do każdego uczestnika? Does the coach have the individual approach to each participant?
33. Czy Pana(i) zdaniem trener odpowiednio motywuje uczestników do wykonywania poszczególnych ćwiczeń? Does the coach motivate in appropriate way to execute the particular exercises?
34. Czy zajęcia prowadzone przez trenera są Pana(i) zdaniem urozmaicone? Are the lessons diversified and interesting?
35. Czy trener dba o bezpieczeństwo uczestników w trakcie zajęć? Does the coach care about the safety of the participants?
37. Czy Pana(i) zdaniem trener dba o pozytywną atmosferę w czasie zajęć? Does the coach care about the positive atmosphere during the trainings?
38. Czy trener potrafi stosować konstruktywną krytykę – wskazywać błędy i sposoby ich poprawy? Is the coach able to aply the constructive criticism - pointing at the mistakes at the same time showing the way they can be corrected?
40. Czy zgadza się Pan(i) z opinią, że trener potrafi pozytywnie motywować – koncentruje się na pochwałach w znacznie większym stopniu niż na krytyce? Does the coach positively motive paying more attention and using more recognition than criticism?
44. Czy Pana(i) zdaniem w trakcie zajęć z trenerem w odpowiedni sposób są wykorzystywani trenerzy pomocniczy? Is the coach effectively using and cooperating with the secondary instructor?
45. Czy Pana(i) zdaniem trener w sposób efektywny zarządza czasem zajęć? Is the coach managing time effectively?
48. Jak ocenił(a)by Pan(i) ogólny poziom zainteresowanie trenera poziomem zadowolenia uczestników z zajęć? How would you assess the coach's general interest in participants' satisfaction?
0/500 characters