Tylko dla członków Klubu SKJ Poland Park!

Ten formularz pozwala na pobranie różnych przydatnych zestawień, których dostępność będzie stopniowo  zwiększana.

Do pobrania potrzebne jest ID Uczestnika - zestawienie będzie wysłane na adres email połączony z danym ID, a zatem nie ma ryzyka, że dane te dostaną się w niepowołane ręce.

ID Uczestnika znajdziecie Państwo na fakturze (15 znaków alfanumerycznych), wystarczy skopiowanie go w odpowiednie pole formularza i wybór zestawienia.

System automatycznie wygeneruje i wyśle zestawienie - ale trzeba poczekać do kilku minut po wysłaniu formularza, sprawdzić spam i kosz. Zestawienie można pobrać co godzinę

Zakres zestawień dla Uczestnika

  1. specyfikacja wszystkich treningów (przeszłych i przyszłych, również tych odwołanych) - zawiera ceny, rodzaj treningów, numery powiązanych faktur
  2. plan zajęć (w opracowaniu)