הזמנת בית כנסת ו\או אולם אירועים

Reservation of Shul and/or Social Hall

סוג חברות Membership Status

חבר עמותה - מוגדר כמשפחה ששילמה עבור השתתפות בקרן בניין ושילמה בפועל את דמי החבר השנתיים.
חבר רגיל - מוגדר כמשפחה שלא שילמה לקרן הבנייה, אך שילמה בפועל את דמי החבר השנתיים שלהם.
אורח - כל מי שאינו חבר עמותה ואינו חבר רגיל.
Amuta Member - defined as a family who has paid for participation in the shul Building Fund. In addition, an Amuta Member must be paid up for the annual Membership fees.
Associate Member - defined as a family who has not contributed to the building fund, but they have paid their annual Membership fees.
Guest - any family who is neither an Amuta Member and/or an Associate Member.

הזמנת אירוע במניין בבית הכנסת Reservation of event in a minyan in the Shul

 +
Please notice! From Sunday to Thursday the caterer entrance for organizing the hall is not possible before 18:00. Please take that into consideration when you plan your event start time (guests entrance to the hall).
 

הזמנת אירוע באולם השמחות Reservation of event in the Social Hall

 +
סוג הארוחה
Type of Meal *
ניתן להזמין שירותי קייטרינג מהרשימה המצורפת
Catering services can be ordered from the attached list

תנאי הזמנה ושימוש באולם Terms of Reservation and Use of the Facility

הזמנת התאריך לא מהווה אישור לאירוע. ייתכן ויש כבר הזמנות במערכת.
תקבלו אישור במייל לגבי שריון התאריך.
השיריון מותנה בהסדר התשלומים.
Booking the date does not constitute confirmation of the event.
There may already be reservations for the stipulated date in the system.
You will receive an email confirmation regarding the reservation of the date.
The reservation is conditional on the payment.
קראתי ואני מאשר את התקנון
I have read and agree to the Terms of Use *

פרטי תשלום Payment details

אם ברצונך לתרום תרומה נוספת לבית הכנסת, נשמח
Please consider an additional donation to the shul
Current Total:
NIS 0.00
כרטיסי אשראי - כרטיסים ישארליים עד 12 תשלומים
לא מקבלים AMEX או DINERS
כרטיסי אשראי מחו"ל +3% לחסות עלויות סליקה
החיוב מתבצע בשקלים בלבד
Credit Card: Israeli cards (up to 12 payments)
AMEX and Diners are not accepted
Foreign credit cards +3% to cover clearing fees
Transactions are processed only in NIS
העברות בנקאיות - נא להשתמש בפריטי בנק הבאים
בנק: הבינלאומי הראשון (31)
סניף: רעננה (092)
שם חשבון: עמותת בית כנסת אוהל ארי
מספר חשבון: 105201
Wire Transfers - please use the following details.
Bank: First International Bank (031)
Branch: Raanana (092)
Account name: Amutat Beit Knesset Ohel Ari
Account #: 105201
צ'ק\מזומן - יש להעביר את הצ'ק\מזומן למשרד
רבוצקי 98, רעננה
Cash/Check: please deliver the cash/check to the
office so that your order can be processed
Ravutsky 98, Ra'anana
Powered byFormsite
Secured by Formsite
Beit Knesset Ohel Ari
Address: 98 Ravutsky, Raanana, Israel 43221
Phone: 09 744 6494
info@bkohelari.org