For at få refunderet udgifter til andre ikke SU-berettigede uddannelser skal nedenstående skema udfyldes.

Det er den lokale kirke og ansøgeren som sammen udfylder skemaet.

Du skal samtidig udfylde en generel beskrivelse af din aftale med menighed og præst om forløbet – se under punktet præste-aspirant på www.apostolskirke.dk

Godkendte beløb overføres efter nærmere aftale, efter ansøgning om studiestøtte er godkendt.

Information om kursisten/aspiranten:

Information om dig som ansøger på kirkens vegne:

Information om uddannelsen:

Information om økonomi i forbindelse med uddannelsen


Powered byFormsite