บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด
โทรศัพท์:089-226-8899 แฟกซ์: 02-66-22-780

ข้อมูลติดต่อบุคคลที่ติดต่อเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้อง (ผู้จัดการมรดก)

ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่ ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิรับมรดก เช่น บุตร บิดามารดา คู่สมรสของเจ้ามรดกผู้รับพินัยกรรมของเจ้ามรดก ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของร่วมในทรัพย์สินของเจ้ามรดก กรณีเช่นนี้ที่มีมากคือ กรณีที่สามีภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและมีทรัพย์สินร่วมกันนั่นเอง สำหรับเจ้าหนี้ ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่อาจขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ามรดก (ผู้ตาย)

ยื่นที่ศาลใหน  โดยทั่วไปเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาที่ไหน เช่น ที่ขอนแก่น เชียงใหม่ ตรัง ตราด ก็ยื่นศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ตายนั่นเอง  ถ้ายื่นที่ศาลจังหวัดในกรุงเทพฯ  ก็ยื่นที่ศาลแพ่ง  แพ่งกรุงเทพใต้ แพ่งธนบุรี หรือศาลจังหวัดมีนบุรี แล้วแต่กรณีข้อมูลเกี่ยวกับพินัยกรรม

พินัยกรรม *

ข้อมูลเกี่ยวกับบิดา-มารดา (ผู้ตาย)

สถานะภาพปัจจุบัน *
สถานะภาพปัจจุบัน *

ข้อมูลเกี่ยวกับภรรยา (ผู้ตาย)

สถานะภาพปัจจุบัน *
สถานะภาพ *

ข้อมูลเกี่ยวกับทายาท (บุตร)

สถานะภาพปัจจุบัน

สถานะภาพปัจจุบัน

สถานะภาพปัจจุบัน

สถานะภาพปัจจุบัน

สถานะภาพปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์มรดก

รายการทรัยพ์มรดก *

 
 
Powered byFormsiteReport abuse