บริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด
โทรศัพท์ 02-261-8630-2 แฟกซ์ 02-66-22-780 

ข้อมูลติดต่อบุคคลที่ต้องการทำพินัยกรรม

ข้อมูลของผู้ทำพินัยกรรม

บริหารจัดการทรัพย์สินและกิจการของท่านให้กับทายาท เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์มรดก และลดความขัดแย้งในวงศ์ตระกูลของท่าน เรายินดีช่วยดูแลทรัพย์สินและกิจการของท่าน เพื่อจัดการและส่งมอบให้กับทายาทตามความประสงค์ของท่านครับ


ข้อมูลของผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดก หมายถึงบุคคลที่ท่านประสงค์จะให้เป็นผู้จัดการมรดกของท่านเพื่อส่งมอบให้กับทายาทตามที่ท่านมอบหมาย
 


1. ทายาทหรือผู้รับมรดก

ผู้รับมรดก จะเป็น ทายาท บุคคลหรือนิติบุคคล ก็ได้ 
 
ทรัพย์สินที่ยกให้

2. ทายาทหรือผู้รับมรดก

ทรัพย์สินที่ยกให้

3. ทายาทหรือผู้รับมรดก

ทรัพย์สินที่ยกให้

4. ทายาทหรือผู้รับมรดก

ทรัพย์สินที่ยกให้

5. ทายาทหรือผู้รับมรดก

ทรัพย์สินที่ยกให้

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน

 
 
Powered byFormsiteReport abuse